Trang chủ >> Trồng rừng và khai thác

Bình yên những cánh rừng phòng hộ Vân Canh

Nếu những năm trước đây, huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) mỗi năm “biến mất” cả trăm ha rừng thì trong 9 tháng đầu năm 2017 chỉ xảy ra 1 vụ phá rừng, diện tích bị thiệt hại chỉ hơn nửa ha. Nhưng không phải tự nhiên mà rừng nơi đây được bình yên, có được kết quả này phải kể đến những chủ rừng luôn dốc sức quản lý bảo vệ rừng (QLBVR). Đó là Cty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh. Cán bộ Cty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh tuần tra bảo vệ rừng Đối với Cty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh, công tác BVR không chỉ tập trung vào những diện…

Đẩy mạnh công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Công ty luôn đặt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng sống còn của Công ty. Công ty đã kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập Ban chỉ huy PCCCR Công ty (Quyết định số 63/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016 kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ huy);thành lập Đội, Tổ PCCCR tại các đơn vị cơ sở (Quyết định số 64/QĐ-LNHT- ngày 10/3/2016); thành lập Đội cơ động Văn phòng Công ty (Quyết định số 65/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016). Xây dựng phương án BVR-PCCCR năm 2016.  Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR-PCCCR…

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP