Ngành nghề hoạt động

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH

Tên công ty viết bằng tiếng Anh:  HA THANH FORESTRY LTD COMPANY

Địa chỉ: 483 Quang Trung, Khu phố Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại    : 0256 3888 526

Website       : Hathanhforestry.com

Vốn điều lệ  : 46.828.000.000 đồng.

Giấy đăng ký kinh doanh: 4100258881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010,

                                         đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/3/2023

Ngành nghề kinh doanh: (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin doanh nghiệp.

2

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP