Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

- Xây dựng Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh ngày một vững mạnh hơn trên cơ sở thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kỹ sư có trình độ chuyên môn giỏi, tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Quy hoạch một số diện tích rừng nguyên liệu giấy sang rừng cây gỗ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, chủ động hơn nữa về nguồn cung, lấy mục tiêu phát triển rừng bền vững làm nòng cốt.

- Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất và kinh doanh cây giống. Trong thời gian tới Công ty sẽ xây dựng Nhà nuôi cấy mô, tăng năng xuất và chất lượng cây giống.

- Nhằm tận dụng nguồn cung có sẵn, Công ty thực hiện phương án xây dựng xưởng xẻ để chế biến ra những sản phẩm từ gỗ. Bước đầu là sản xuất ra sản phẩm thô để cung cấp cho thị trường, sau đó tiếp cận các công nghệ để sản xuất ván lạng, ván ghép,…

- Để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh, trong thời gian tới công ty đẩy mạnh việc thực hiện liên doanh, liên kết với các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hợp tác trên cùng một số lĩnh vực hoạt động.

 

Chiến lược phát triển

            Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn lực có sẵn; mạnh dạn hợp tác, đầu tư về thiết bị, KH – KT, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực lâm nghiệp.

  • Về sản phẩm:Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm theo hướng bền vững và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao, có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.
  • Về thị trường:Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh, tạo bước đệm để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.
  • Về khoa học công nghệ:Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
  • Về đầu tư:Tiếp tục đầu tư các dự án có hướng công nghiệp và hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư nhà nuôi cấy mô, xưởng xẻ nhằm tiếp cận thị trường ngày một khó tính, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
  • Về tài chính:Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP