Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH
Tên công ty viết bằng tiếng Anh : HA THANH FORESTRY  LTD COMPANY
Mã số thuế: 4100258881 

Trụ sở chính: Khu phố Thịnh Văn 2 - Thị trấn Vân Canh - Huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định
Điện thoại : (0256) 3888.526 - 3888.328
Email: ctyhathanhbd@gmail.com
Website : www.hathanhforestry.com

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP