Chào mừng ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2018)

       Ngày Lâm nghiệp Việt Nam hay Ngày truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam là ngày kỷ niệm truyền thống của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đang hoạt động và đã từng hoạt động, gắn bó với ngành lâm nghiệp tại Việt Nam, được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 hằng năm.

Ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra pháp lệnh trồng rừng trong cả nước. Trong pháp lệnh này, Hồ Chủ tịch đã khuyên nhân dân cả nước nên trồng rừng. Trồng rừng vừa không tốn kém, lại mang về lợi ích lâu dài cho đất nước. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể tham gia trồng rừng.

Ngày 28 tháng 6 năm 1995, theo đề nghị của Bộ Lâm nghiệp lúc bấy giờ, để cổ vũ động viên cán bộ công nhân viên chức hoạt động trong ngành lâm nghiệp trong cả nước, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 380/TTG lấy ngày 28 tháng 11 làm ngày truyền thống cho ngành lâm nghiệp Việt Nam.

          Nội dung quyết định 380/TTG:

Điều 1: Hàng năm, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28 tháng 11 là "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam".
Điều 2: Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:
    • Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong toàn dân; tình cảm yêu ngành nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp.
    • Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm.
    • Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.
    • Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương, lãng phí, bảo đảm đạt được nội dung, yêu cầu nói trên.
Điều 3: Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ghi ở Điều 2.
Điều 4: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ngày 28 tháng 11 chính thức trở thành ngày truyền thống hằng năm của ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 59 năm, ngày truyền thống Lâm nghiệp Việt Nam, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh luôn ghi nhớ và tri ân đến các thế hệ cán bộ công nhân viên và người lao động của ngành Lâm nghiệp nói chung và của Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh nói riêng, hứa sẽ tiếp nối truyền thống cha ông thực hiện tốt lời căn dặn của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”Tăng cường trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm nghề rừng, nhằm đảm bảo mục tiêu Kinh tế - Xã hội – Môi trường.

 Cập nhật: ngày 26/11/2018.

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP